تولد بانوی عشق

در و دیوار مکه را آیینه بندان کنید . آسمان مکه ار ستاره باران کنید . از عرش تافرش را با گل های یاس بیارایید . امشب خانه محمد ( صلی الله علیه و آله) میهمانی کوچک از آسمان دارد . میهمانی که قدومش از خاک تا افلاک را نورافشان کرده است . میهمانی که همچون شهاب شب تاریک جاهلیت را می شکفد . و در آغوش پرمهر محمد ( صلی الله علیه و آله) جای می گیرد . ...............


ای مادر عالم بر جهانی پا گذاشتی که در رو دیوارش آتش و از محرابش شمشیر و خون و شیاطینش پر از  شر و نابسامانی می بارد البته اینجا مزرعه آخرت است 


ای همه خوبی این روزها مسلمانان در ستم بربریت قرار دارند و ظالمان هر روز مکارتر و وحشی ترند 

امید همه دوستان به ظهور فرزندت است تا رنگ سیاه ستم , جور و شیطان رخت بر بندد و آسمان آبی و زمین سبز و دلها آرام گیرد

به امید طلوع دوباره نور


/ 0 نظر / 24 بازدید